Seni seviyorum, zorunda olduðum için
Seni seviyorum baþka bilemediðim için
Seni gökyüzünün kapanýmýmdan sonra seviyorum
Seni bir sihirli hattýn sayesinde seviyorum
Seni bir gülün fundasýný sevdiði gibi seviyorum
Seni güneþin ýþýnýný sevdiði gibi seviyorum
Seviyorum seni, ki benim yaþam soluðum olduðun için
Seviyorum seni, ki seni sevmem benim oluþum olduðun için.

............................................................

Gerçek sevgi
 
Burda yetiþen her gül
onlarýn hepsi kýzaracaktýr
ki çünkü senin bütün þefkatýn
bende edebiyen kalacaktýr.
 
Bu gülleri herzaman sulayacaðýmdýr
bazen çok gözyaþlarý dökülsede
Bana armaðan ettiðin geceler, bende yaþayacak
ki sen beni artýk düþünmüyor olsanda
 
Benim bütün sevgimi sana vereceðim
bütün bulutlarýn üstünde süzülene kadar.
Ki sen bu dünyadaki teksin
ben seni sevecek olan
 
Sen benim kalbimdesin
iki aydýnlatýcý mumla
onlar bana herzaman aydýn gelecek
eðer bazen çoðu kalpler aðlasada
 
Ben herzaman seninle olmamý arzu ediyorum
ki benim kalbimin sevgisi berrak.
Ki eðer seni bir gün hissedemiyeceðim
Kendini býrak ve kalbinden yönlendir.

............................................................

Gözlerinin içinde
 
Gözlerinin içinde
batabilirim
bu þekil güldükleri gibi
bu þekil bana göz kýrpýnca
 
Sana sarýlmasýný arzu ediyorum
tutmak, ve hissetmek
seni sarmak
seni hafifçe baþtan çýkarmak
 
Seninle geçirmek
Yüksekleri ve derinlikleri
Sevgiye sahip olmak
Hasret derinlemek
 
Arzu ediyorumki,kendime güvenmek
sana itiraf etmek
korkularýmý azalttýrmak
kötü görünmek
 
Seninle komuþmak
seninle gitmek:
Senden uzaklaþmamak
seni görünce
 
Eðer gerçekten çekingensem
(öne) adým atmasýný
Ruhu ferahlatýcý
Gerçeði söylemek

............................................................

Tam zaman iþine döndü
gerçek stresse
çýlgýn davranýþlara
24 saat günde
kendisini oyalamak
sýrf seni düþünmemek için
 
Bütün günü dolduruyor(kapsýyor)
ama yinede
gerçekçi olursam
bir saniye bile geçmiyor
benim düþüncelerimin
ve benim duygularýmýn
seninle olmadýðý
ve senin için aðlamadýðý

............................................................

ÇUKUR
 
Bilerek mi yanına almadın giderken  
başının yastıkta  
bıraktığı çukuru  
 
Güveniyordum  
oysa ben sevgimize  
vapur iskelesi  
ya da tren istasyonundaki  
saatin doğruluğu kadar  
 
Beni senin gibi  
bir de annem terketmişti  
ki göbeğimde durur  
onun yokluğundan  
bana kalan  
çukuru

 ............................................................

OLMAZ 

Alışamam,  
Yokluğunla yaşamaya dayanamam
Yokluğuna alışacak kadar ayrı kalamam
Derin izler bıraktın, kolayca atamam
Damarlarımda sen dolaşıyor, durduramam
Bedenim sana haykırıyor, susturamam
Sen benim parçamsın, hayatımdan koparamam
Dünya bir yük olur, altından kalkamam
Bu can bana fazla gelir, taşıyamam
Beni unut deme, sözümde duramam
Beni sevme deme, buna katlanamam
Yok yok, bunu benden isteme
Ben hislerimi saklayamam
Olmaz canım, olmaz  
Ben kalbime bunu anlatamamDatenschutzerklärung
Gratis Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!